Porin Judoseura Fudoshin ry aikido -jäsenrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679

Laadittu: 25.05.2018

1. Rekisterinpitäjä Porin Judoseura Fudoshin ry
Puhelin: 050 - 348 7744
2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö Janne Ihanamäki 
3. Rekisterin nimi Porin Judoseura Fudoshin ry aikido:n sähköinen jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus WWW-lomakkeelta annettujen henkilötietojen tallennus. Henkilötietoja tarvitaan jäsenten tiedottamiseen.
Porin Judoseura Fudoshin ry aikido on sitoutunut suojaamaan jäsenten yksityisyyttä ja noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä (GDPR).

Jos otat Palveluntarjoajaan yhteyttä, säilytämme tallenteen yhteydenotostasi pystyäksemme ratkaisemaan mahdolliset kokemasi ongelmat.
Käytämme evästeistä ja muista tekniikoista kerättyjä tietoja parantaaksemme käyttökokemustasi ja rekisterin toiminnan yleistä laatua. Esimerkiksi tallentamalla käyttämäsi kieliasetukset voimme näyttää palvelut käyttämälläsi kielellä. Emme koskaan yhdistä evästeeseen tai vastaavaan teknologiaan perustuvaa tunnistetta arkaluontoisiin aihepiireihin, kuten rotuun, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai terveydentilaan. Pyydämme lupaasi ennen, kun käytämme tietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö

Palautteen tiedot:

  • koko nimi,
  • sähköpostiosoite,
  • syntymäaika
  • osoite
  • postinumero
  • kaupunki
  • puhelinnumero
  • aikidossa annettu vyöarvo
6. Säännönmukaiset tietolähteet

WWW-rekisteröinti-, sekä muokkauslomakkeet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa tietokannassa, johon pääsee vain käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Paperille tulostettuja henkilötietoja säilytetään lukitussa huoneessa.

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja normaalia palvelukäyttöä koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus poistaa kaikki omat henkilötietosi tekemällä pyynnön rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

Sinulla on myös oikeus saada kaikki omat henkilötietosi koneluettavassa muodossa.

Konesalit ja järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointia, minimointia, pseudonymisointia, anonymisointia ja salausta. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

/var/www/jasenet.fudoshinaikido.fi/kernel/main.php line 374 (Called from __construct()) Memory usage 433688 bytes
0.00656 [string]fi

/var/www/jasenet.fudoshinaikido.fi/kernel/xml/ui.php line 307 (Called from detectModuleFiles()) Memory usage 474208 bytes
0.00887 [string]Included page.xsl

/var/www/jasenet.fudoshinaikido.fi/kernel/xml/ui.php line 325 (Called from addJS()) Memory usage 475816 bytes
0.00905 [string]File 'page.js' was not found.

/var/www/jasenet.fudoshinaikido.fi/kernel/xml/ui.php line 225 (Called from parse()) Memory usage 543128 bytes
0.00926 [string]reading navigation from database

line (Called from ()) Memory usage 540320 bytes
0.01646 [string]Executed 9 sql queries